8. вАКАНСИИ
9. Новости
10. FAQ
11. 3D тур
12. Для партнеров
2. Научная ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
6. дЛЯ ПАЦИЕНТОВ
5. наши акции
7. кОНТАКТЫ
RU
EN
KZ
Записаться на прием
+7 999 999 999
Заказать обратный звонок
Мои анализы

ЖАРИЯ ШАРТ (ОФЕРТА)

ақылы медициналық қызметтер көрсету туралы


Алматы қ. 2022 жылғы " 14 " маусым

Бұдан әрі "Клиника "деп аталатын" LUCY "клиникасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жарғы негізінде әрекет ететін директор Васенкина Виктория Валерьевна атынан кез келген жеке тұлғаға, оның ішінде кәмелетке толмаған адамға (оның мүдделерін заңды өкілі білдіреді), бұдан әрі "Пациент" деп аталатын медициналық қызметтерді тәртіппен және тәртіппен көрсетуді ұсынады. ақылы медициналық қызметтер көрсету туралы осы жария шартта (Офертада) көзделген шарттарда (бұдан әрі - "Шарт").
Осы ұсыныс Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 395-бабына сәйкес жария оферта болып табылады, оны қабылдау үшін пациент акцепт жасауы тиіс.
Шарттың 2-бабында айқындалған әрекеттер арқылы жасалатын Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 396, 397-баптарына сәйкес шарттың талаптарын толық және сөзсіз қабылдау акцепт болып табылады.
Шарт пациент акцепт жасаған сәттен бастап жасалған болып есептеледі.

1. ШАРТТЫҢ МӘНІ
1.1. Клиника пациенттің таңдауы бойынша ақылы медициналық қызметтер көрсетуге міндеттенеді, ал Пациент көрсетілген медициналық қызметтерге (бұдан әрі - "қызметтер") шартта көзделген тәртіппен және шарттарда ақы төлеуге міндеттенеді.
1.2. Шарт бойынша клиника көрсететін қызметтер мыналарды қамтуы мүмкін:
1) медициналық консультациялар;
2) бейінді медициналық мамандардың Онлайн консультациялары;
3) дәрігерге дейінгі тексеру;
4) дәрігерлік тексеру;
5) аппараттық тексеру;
6) клиникалық-диагностикалық зертхананың қызметтері;
7) клиникалық диагнозды және ұсынымдарды қалыптастыру;
8) консервативті (дәрілік) емдеу;
9) аппараттық емдеу;
10) хирургиялық емдеу;
11) стационар қызметтері.
1.3. Қызметтер пациент клиникадан пациентке қызмет көрсетуді растайтын тиісті медициналық және өзге де құжаттарды алған сәттен бастап көрсетілген болып есептеледі.

2. ҚАБЫЛДАУ ТӘРТІБІ
2.1. Науқас акцепт жасалмас бұрын шарттың талаптарымен және ондағы сөздер мен сөз тіркестерінің мағынасымен танысқанын растайды және келіседі.
2.2. Пациент осы Шарттың ережелері оған толық түсінікті, түсінікті және ескертусіз қабылданатынын растайды және келіседі.
2.3. Заңды өкіл кәмелетке толмаған адамның (пациенттің) мүдделерін білдірген жағдайда, заңды өкіл оның барлық әрекеттері (әрекетсіздігі) пациенттің мүддесі мен игілігі үшін жасалатынын растайды. Клиника пациенттің заңды өкілінің (өкілдерінің) әрекеттері (әрекетсіздігі) үшін жауап бермейді.
2.4. Акцепт пациент келесі нысандарда жасалуы мүмкін:
2.4.1. Клиникаға жеке өзі жүгінген кезде акцепт туралы өтінішке жазбаша нысанда қол қою арқылы;
2.4.2. "Lucy көз институты" мобильді қосымшасында қабылдау арқылы;
2.4.3. Сайттағы жеке кабинетте акцепт арқылы " https://lk.lucyclinic.kz/".
2.5. Науқас "Lucy Eye Institute" мобильді қосымшасы арқылы келесі ретпен қабылдайды:
2.5.1. "Lucy көз институты "мобильді қосымшасында"қатысу" батырмасын басу арқылы авторизациялау кезінде;
2.6. Науқас сайттағы жеке кабинетте акцепт жасайды "https://lk.lucyclinic.kz /" келесі ретпен:
2.6.1. Науқас бұрын тіркелген логин мен парольді қолдана отырып, жеке кабинет арқылы авторизацияланады;
2.6.2. Науқас белгілі бір медициналық маманға, белгілі бір уақыт пен күнге клиникаға жазылуға тапсырыс береді;
2.6.3. Акцепт қалыптастыратын жазбаны растау үшін Пациент "шарттар мен ережелер" бетіндегі "Қабылдау"түймесін басу арқылы ақылы медициналық қызметтердің шарттарымен танысқанын растайды.
2.7. Акцепт жасау арқылы Пациент клиникаға таңдалған медициналық қызметтерді тиісінше көрсету үшін барлық қажетті медициналық тексерулерді, тексерулерді және талдауларды жүргізуге келісім береді, сондай-ақ осы Шартқа №1 қосымшада көзделген медициналық тексеруге ақпараттандырылған ерікті келісім береді.

3. ШАРТ БОЙЫНША ТӨЛЕМ ШАРТТАРЫ МЕН ЕСЕП АЙЫРЫСУЛАР
3.1. Қызметтердің құны пациенттің тиісті медициналық қызметті алу үшін клиникаға жүгінген сәтінде қолданылатын прейскурант негізінде айқындалады.
3.2. Пациент шарт бойынша тиісті қызмет құнының 100% (жүз пайызы) мөлшерінде алдын ала төлем жасайды.
3.3. Шарт бойынша төлемді пациент клиниканың кассасына қолма-қол ақшамен де, қолма-қол ақшасыз төлеммен де жүргізе алады.
3.4. Пациент шарт шеңберінде төлеген ақшалай қаражатты қайтаруды клиника келесі жағдайларда ғана жүзеге асыра алады:
3.4.1. Клиниканың Шарттың талаптарын және/немесе Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын құжатпен расталған бұзуы нәтижесінде пациентке қызмет көрсету салдарынан негізсіз залал келтірілді;
3.4.2. Егер белгілі бір медициналық қызметтерді көрсету басталғанға дейін олардың клиникамен көрсетілуі пациентке қарсы екендігі анықталса;
3.4.3. Пациенттің стационарда болудың белгіленген режимін бұзуына байланысты мерзімінен бұрын шығару жағдайларын қоспағанда, дәлелді себептермен емделу курсын мерзімінен бұрын тоқтату. Осы тармақ шеңберінде Клиника пациентке ақылы сома мен көрсетілген қызметтердің нақты құны арасындағы айырма түрінде ақшалай қаражатты қайтарады.
3.5. Ақылы қызмет бойынша ақшалай қаражатты қайтаруды клиника фискалдық чек, төлеушінің жеке басын куәландыратын құжат, сондай-ақ пациент клиниканың атына берген жазбаша өтініш болған кезде жүргізеді.

4. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ
4.1.Науқастың құқығы бар:
4.1.1.Көрсетілетін қызметтер, көрсетілетін қызметтердің құны мен тәртібі туралы ақпарат алуға;
4.1.2.Қызмет көрсету процесінде клиника персоналы тарапынан лайықты, құрметпен қарауға;
4.1.3.Клиниканың жұмыс кестесіне сәйкес қызмет көрсету уақытын келісу (қабылдауға жазылу жеке өзі, телефон арқылы немесе алдын ала жазылу бойынша пациент клиниканың ресми интернет-ресурсы немесе мобильді қосымша арқылы өтінім жолдау арқылы жүргізіледі);
4.1.4.Пациенттерді қабылдау кестесін ескере отырып, клиника мамандарының ішінен емдеуші дәрігерді таңдауға;
4.1.5.Пациентке қолжетімді нысанда диагноз, ұсынылатын және баламалы емдеу әдістерінің ықтимал қауіптері мен ықтимал артықшылықтары (олар болған жағдайда) туралы ақпаратты, емдеуден бас тартудың ықтимал салдары туралы мәліметтерді, сондай-ақ емдеу іс-шараларының болжамы мен жоспары туралы ақпаратты алуға;
4.1.6.Шарт бойынша қызметтерді алудан толық немесе ішінара бас тарту. Ықтимал салдарын көрсете отырып, медициналық араласудан бас тарту медициналық құжаттардағы жазбамен ресімделеді және оған пациент (не оның заңды өкілі) және клиниканың медицина қызметкері қол қояды;
4.1.7.Клиникадан тиісті сапалы қызмет көрсетуді талап ету.
4.2.Науқас міндеттеме алады:
4.2.1.Қызметтердің құнын шартта белгіленген тәртіппен және шарттарда төлеу;
4.2.2.Шарт бойынша қызмет алу процесінде клиниканың медициналық персоналына жәрдем көрсету;
4.2.3.Клиниканың ішкі тәртіп ережелерін сақтау, қызметкерлерге, пациенттерге және клиникаға келушілерге қатысты өзін дұрыс ұстау;
4.2.4.Клиниканың мүлкіне ұқыпты қарау;
4.2.5.Клиниканың жазбаша талабы бойынша клиниканың мүлкіне және/немесе жабдықтарына (медициналық, сондай-ақ өзге де мақсаттарға арналған) зиян келтірілген жағдайда келтірілген залалды белгіленген мерзімде толық көлемде өтеу. Бұл ретте залалдың көрсетілген құнын клиника ішкі есепке алу деректерін негізге ала отырып айқындайды;
4.2.6.Клиника сұраған пациенттің денсаулық жағдайын сипаттайтын ақпарат пен құжаттарды ұсыну;
4.2.7.Өткен аурулар туралы және/немесе аллергиялық реакциялар мен қарсы көрсетілімдердің болуы туралы, басқа да дәрілік заттарды қабылдау туралы, сондай-ақ тиісті қызметтер көрсету және пациенттің денсаулығына зиянды зардаптардың туындауын болдырмау үшін қажетті өзге де ақпаратты хабарлау.
4.2.8.Қызмет көрсету процесінде, сондай-ақ емдеуден және/немесе тексеруден өту кезеңінде өз денсаулығының жай-күйінің өзгергені туралы уақтылы хабардар ету;
4.2.9.Шарт бойынша қызметтерді алу процесінде клиника мамандарының нұсқамалары мен ұсынымдарын қатаң орындау. Әйтпесе, Клиника пациенттің денсаулығына байланысты жағымсыз салдардың басталуына жауап бермейді;
4.2.10.Клиниканың ішкі тәртіп ережелерін сақтау және қоғамдық мораль мен моральдың жалпы қабылданған ережелерін сақтау.
4.3.Клиниканың құқығы бар:
4.3.1.Шарт бойынша пациентке қызмет көрсету әдістері мен реттілігін дербес анықтау;
4.3.2.Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтай отырып, әртүрлі бейіндегі мамандарды қызмет көрсетуге қатысуға тарту;
4.3.3.Кешігу себебіне қарамастан, науқасты қабылдауға 15 (он бес минуттан) артық кешіккен жағдайда қабылдаудан бас тарту. Бұл жағдайда клиника пациентпен келісе отырып, клиниканы қабылдау кестесіне сәйкес пациентті басқа уақытқа жазатын болады;
4.3.4.Клиниканы таңдау үшін-қызмет көрсетуді тоқтата тұру немесе келесі жағдайларда қызмет көрсетуден бас тарту:
1) пациенттің Шарттың 4.2.2 – 4.2.8-тармақтарында белгіленген міндеттемелерді бұзуы;
2) шарт бойынша клиника көрсететін қызметтер үшін пациент алдын ала төлем жасамаған;
3) қызмет көрсету процесінде пациентте бейінді емес ауруларды анықтау (табу) ;
4) медициналық айғақтар бойынша пациенттің теріс физиологиялық жай-күйі салдарынан пациентке тиісті қызметтер көрсетудің мүмкінностистігі;
5) Шарт бойынша клиниканың тиісті қызметтер көрсетуіне тікелей әсер ететін пациенттің денсаулық жағдайы туралы ақпаратты жасыру фактісі анықталған (анықталған).
4.4.Клиника міндеттенеді:
4.4.1.Тиісті сапада және ақылға қонымды мерзімде қызметтер көрсету (пациентті қабылдаған күні қызметтердің барлық түрлерін көрсетудің техникалық мүмкін болмаған жағдайда, емхананы қабылдау кестесіне сәйкес жазба бойынша қызметтерді пациент үшін қолайлы басқа уақытқа ауыстыру);
4.4.2.Клиника бейіні бойынша құзыретті, жоғары білікті мамандарды тарта отырып, пациентке қызметтер көрсету;
4.4.3.Пациентке Қазақстан Республикасында қолдануға рұқсат етілген тиісті медициналық жабдықты пайдалана отырып, диагностика мен емдеудің танылған технологиялары мен әдістерін қолдана отырып қызметтер көрсету;
4.4.4.Қазақстан Республикасында бекітілген клиникалық хаттамаларға және өзге де қолданылатын нормативтік-құқықтық актілерге сәйкес қызметтер көрсету;
4.4.5.Басқа денсаулық сақтау субъектілері берген үзінді көшірмелер мен ауру тарихы бойынша түсініктеме бермеуге;
4.4.6.Егер қызметтер көрсету кезінде "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы"Қазақстан Республикасының Кодексіне сәйкес кенеттен өткір аурулар, жай-күйлер, шиеленістер, созылмалы аурулар кезінде пациенттің өміріне төнетін қатерді жою үшін шұғыл көрсетілімдер бойынша қосымша медициналық қызметтер көрсету қажет болған жағдайда алдын ала ақы алынбай медициналық көмек көрсетуді қамтамасыз ету.
4.4.7.Пациентке Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес көрсетілген қызметтердің түрін, санын және құнын растайтын құжаттарды ұсыну.

5. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ
5.1.Шартта көзделген міндеттемелерді орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапты болады.
5.2.Клиника жауапты:
5.2.1.Шарт шеңберінде пациентке көрсетілген қызметтердің сапасы;
5.2.2.Қазақстан Республикасының аумағында рұқсат етілген диагностика, профилактика және емдеу әдістеріне қойылатын талаптарды сақтамағаны үшін.
5.3.Клиника келесі жағдайларда қолайсыз салдарлар туындаған кезде пациент алдындағы жауапкершіліктен босатылады:
5.3.1.Пациенттің емдеу курсына сәйкес келмейтін бұрын болған аурулар, ағзаның физиологиялық ерекшеліктері және / немесе аллергиялық реакциялар мен қарсы көрсетілімдердің болуы туралы ақпаратты жасыруы немесе бұрмалауы;
5.3.2.Пациенттің режимді бұзуы және/немесе клиника мамандарының міндетті ұйғарымдары мен ұсынымдарын орындамауы;
5.3.3.Пациентте Қазақстан Республикасының аумағында қолдануға рұқсат етілген препараттар мен материалдарға аллергиялық реакциялардың және/немесе жеке төзбеушіліктің пайда болуы;
5.3.4.Емдеу кезеңінде не емдеу аяқталғаннан кейін Шарт бойынша қызметтер көрсетуден тікелей туындамаған (байланысты емес), бірақ медициналық препараттардың пациенттің денесіне әсерімен тікелей байланысты пациенттің ағзасының жай-күйінің өзгерістерін анықтау немесе пайда болуы;
5.3.5.Егер Пациент белгілі бір медициналық емдеу әдісін талап етсе, онымен байланысты қауіптер туралы хабардар болса және жауапкершілікті өз мойнына алуға келіссе, ол өз қолымен (немесе оның заңды өкілімен)растауы керек;
5.3.6.Қызмет көрсетуден кейін пайда болған, бірақ клиниканың тиісті қызмет көрсетуі салдарынан (нәтижесінде) пациенттің денсаулық жағдайы нашарлаған жағдайда;
5.3.7.Пациент клиника мамандарының нұсқамалары мен ұсынымдарына қайшы, пациент өз бетінше сатып алған дәрілік заттар мен медициналық мақсаттағы бұйымдарды пайдаланған кезде.
5.4.Пациент пациенттің және/немесе пациентпен бірге жүретін адамдардың әрекеттерінен/әрекетсіздігінен туындаған жабдықтың және/немесе өзге де мүліктің жоғалуы немесе бүлінуі салдарынан клиникаға залал келтірілген жағдайда жауапты болады. Мұндай жағдайда Пациент келтірілген залалды клиника көрсеткен құны бойынша және мерзімінде өтеуге міндеттенеді.

6. ДАУЛАРДЫ ШЕШУ ТӘРТІБІ
6.1.Шарттың орындалуына байланысты туындауы мүмкін барлық даулар мен келіспеушіліктерді Тараптар жазбаша түрде расталатын келіссөздер (шағымдар, кездесулер хаттамалары және өзге де хат-хабарлар) жүргізу жолымен шешетін болады.
6.2.Шағымды қарау мерзімі кемінде 15 (он бес) күнтізбелік күнді құрайды.
6.3.Тараптар арасындағы келіссөздер жолымен реттелмеген даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес клиниканың орналасқан жері (шарттық соттылығы) бойынша сот тәртібімен шешілуге тиіс.

7. ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРДІ ЖИНАУ ЖӘНЕ ӨҢДЕУ
7.1.Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Пациент пациенттің шарттың 2-бабында көрсетілген әрекеттерді жасауы пациенттің клиникаға өзінің дербес деректерін, сол сияқты заңды өкілі не пациентпен бірге жүретін адам хабарлайтын дербес кәмелетке толмаған адамдарды клиникаға беруге толық және ақпараттандырылған келісімі болып табылатынын мойындайды және келіседі Тіркелу, клиниканың ресми сайтында тіркелу, клиниканың мобильді қосымшасында тіркелу, (бірақ онымен шектелмей): Тегі, Аты, Әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжаттың деректері, туған күні, жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН), байланыс телефон нөмірі, тұрғылықты жері, Электрондық поштаның байланыс мекенжайы, кәсібі, отбасылық жағдайы, қажетті деректер клиенттің медициналық картасын, өмір тарихын, ауру тарихын, басқа медициналық құжаттарды, сондай-ақ пациенттің өмір салты мен дене жағдайына қатысты кез келген басқа деректерді жасау үшін.
7.2.Пациент клиникаға дербес деректерді ұсыну тиісті қызмет көрсету мақсатында жүзеге асырылатынын мойындайды және келіседі. Пациент клиникаға дербес деректерді өңдеуге келісім береді, ал Клиника оларды беруге (өңдеуге) келісім алған сәттен бастап пациент ұсынған дербес деректерді сақтауға және пайдалануға құқылы.
7.3.Дербес деректерді өңдеу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады және оған жинау, жүйелеу, жинақтау, сақтау, нақтылау (жаңарту, өзгерту), сұрыптау, пайдалану, иесіздендіру, трансшекаралық беру, бұғаттау, жою кіреді. Клиника автоматтандыру құралдарын пайдалана отырып, дербес деректерді өңдеуді жүзеге асырады.
7.4.Пациент емханаға Шарттың 7.1-тармағында көрсетілген дербес деректерін өңдеуге құқықтарды беруге 7.3-тармақта көрсетілген тәсілдермен толық және ақпараттандырылған келісім береді. Пациенттің талабы бойынша Клиника пациенттің дербес деректерін үшінші тұлғаларға беру туралы ақпарат беруге міндеттенеді.

8. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР
8.1. Осы Шарт клиниканың ресми сайтында орналастырылған сәттен бастап, ал нақты пациент алдындағы міндеттемелерге қатысты – ол акцепт жасаған сәттен бастап күшіне енеді.
8.2.Клиника кез келген уақытта шартқа өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізуге құқылы, бірақ мұндай өзгерістер клиниканың ресми сайтында жариялау арқылы жалпы назарға жеткізілуі тиіс. Бұл ретте жасалған шарттарға өзгерістер және/немесе толықтырулар пациентке олар енгізілгеннен кейін Қызметтер алған жағдайда қолданылады.
8.3.Осы Шарттың ережелерін өзгерту жасалған шарттардың тиісті ережелерін өзгертуге әкеп соғады.
8.4.Тараптар қызметтер көрсету шеңберінде алынған екінші Тараптың құпия ақпаратын сақтауға және Шартта көрсетілген жағдайларды қоспағанда, оған үшінші тұлғалар тарапынан қол жеткізуді шектеуге міндеттенеді. Үшінші тұлғалардың шектеулі қолжетімділігіне байланысты белгілі бір құндылықты білдіретін ақпарат, сондай-ақ клиниканың бастамасы бойынша "құпия" мәртебесі берілетін өндіріс, ноу-хау, қызметтік, коммерциялық және өзге де ақпарат құпия болып табылады.
8.5.Шартта көзделмеген барлық жағдайда Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.
8.6.Осы Шарт шеңберіндегі Тараптардың қатынастарына қолданылатын құқық Қазақстан Республикасының құқығы болып табылады.
8.7.Тараптар арасындағы барлық хабарламалар, өтініштер және өзге де ресми хат алмасу шартта немесе акцепт туралы өтініште немесе жеке кабинетте көрсетілген деректемелер бойынша жүргізілуге тиіс. Пациенттің дұрыс көрсетілмеген Байланыс ақпараты пациенттің хабарламаларды және өзге де ресми хат-хабарларды алмағаны үшін клиникадан жауапкершілікті алып тастайды.

9. КЛИНИКА ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ:
"Lucy"клиникасы" ЖШС
Мекен-жайы: 050026, Қазақстан, Алматы қ., Гоголь к-сі, 253/5 ғимарат
БСН: 210740025261
ЖСК: KZ14601A861003106461 KZT
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ-да
БИК: HSBKKZKX
E-mail: info@lucyclinic.kz

Директор Васенкина Виктория Валерьевна